Polityka prywatności

Jeśli korzystasz z naszego serwisu jako osoba fizyczna, stosują się do Ciebie postanowienia art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Wypełniając nasz obowiązek informujemy, że:

 • administratorem Twoich danych osobowych jest Menu Catering Sp. z.o.o, z siedzibą  ul.Księcia Józefa 277,30-243 Kraków, NIP: 677-24-39-578,Krs: 0000757698
 • twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Twojej zgody w celach nią objętych; prawnie uzasadnionego interesu administratora; powyższe obejmuje gromadzenie danych statystycznych i analizę działań użytkowników w serwisie, także w celach marketingowych; jak również w celu przygotowania oraz realizacji umowy – jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej oferty; prawne podstawy przetwarzania Twoich danych to Art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO;
 • odbiorcami Twoich danych osobowych będą jedynie podmioty współpracujące przy realizacji/obsłudze umowy i zapewniające funkcjonowanie serwisu;
 • dane mogą być wykorzystane do profilowania – określenia preferencji użytkowników naszego serwisu. Wykorzystywane w tym celu narzędzia to Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.
 • dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia realizacji celów opisanych powyżej, lub do chwili cofnięcia zgody;
 • każdy użytkownik naszego serwisu ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma prawo do przenoszenia danych, uzyskania ich kopii, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika. Zgoda może być w każdej chwili odwołana, przy czym jej wycofanie nie wpływa legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Użytkownik musi mieć również świadomość, że – jeżeli dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy – odmowa podania danych, lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie, może skutkować niemożnością realizacji umowy.

PLIKI „COOKIES”

 • Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 • W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje sesyjne.

  „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej)